AURA

Az emberi test alapvetően két részből áll: a látható fizikai testből, és az azt körülvevő láthatatlan energiatestből. Ezt a fénylő energiatestet aurának, vagy étertestnek is nevezik, mely jellegzetes sugárzást bocsát ki az értelmi, érzelmi és fizikai energiák kölcsönhatásaként.

Minden atomi szerkezetű dolognak van saját energiatere. Az aura szervesen kapcsolódik az emberi testhez, alapvető feladata, hogy védje a fizikai és az emberi asztráltestet, illetve energiatartalékként funkcionál, amelyet szükség esetén az ember felhasználhat.

Az emberi aura mérete, alakja, fénye, színharmóniája, épsége függ az ember lelki, érzelmi és fizikai állapotától. Negatív energiák felhalmozódhatnak az aura egy-egy pontján. Ezek a stresszes energiaállapotok idővel az alatta és környezetében lévő testrész megbetegedéséhez vezethetnek.

A fizikai testet ért sérülések az aura első rétegében jelentős kárt tesznek, ezáltal megbillen az asztráltest egyensúlya. Súlyosabb esetben energiahiány, sokkállapot léphet fel, amely kihat a teljes testi lelki egyensúlyra.

Uralkodó érzelmeink energiáinak színe, sugárzása áthatja egész auránkat, árulkodik gondolatainkról, szokásainkról, személyiségünkről. Az aura testi-lelki egészségünkkel és érzelmi világunkkal szoros kapcsolatban van.

Formája többnyire tojásdad alakú. Átlagos kiterjedése 1,5-2 méter, de a gyógyítóknak, mestereknek ettől sokkal nagyobb is lehet. Az aura kutatói, megalkották az aura elméleti modelljét, melyek az aurát több rétegre osztják. Ezek az egymást követő rétegek úgy veszik körül egymást, hogy a következő réteg minden esetben átfedi az összes előtte levő réteget. Megállapították, hogy a testből kifelé haladva minden következő auratest finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámból áll, mint az általa körülvett és lefedett aura-réteg.

Az embernek hét aurateste határozható meg:
A páratlan rétegeknek, mint az 1-3-5-7, határozott struktúrája van. Azonban a páros 2-4-6 rétegek állandó mozgásban lévő színes fluidumok. Ezeket a rétegeket folyadékszerű szubsztancia tölti ki, ezért ezeknek nincs határozott formája. Az aura alapvető feladata az, hogy védje a fizikai és energiatestet ( asztráltestet ), másodsorban energiatartalékként is szolgál, amelyet szükség esetén az ember felhasznál.

ELSŐ AURARÉTEG az ún. Étertest, amely pár cm vastag, kékesfehér színű energiavonalakból áll, ezek alakítják ki és tartják össze a fizikai test anyagát. Ehhez a szinthez kapcsolódik a fizikai érzetek, fájdalom, öröm, élni akarás a test autonóm működése.

MÁSODIK AURARÉTEG az érzelmi test. Az érzésekkel áll kapcsolatban, általában 2,5-8 cm vastag. Itt nyilvánulnak meg érzéseink, itt zajlik érzelmi életünk. Tisztasága vagy foltossága érzelmeinktől függ. Tiszta érzelmek esetén ragyogó, éles. Az indulatosság, a rosszindulatú érzések foltossá, piszkossá, vékonnyá teszik ezt az auraréteget. A réteg a szivárvány minden színét tartalmazza.

HARMADIK AURARÉTEG a mentális test. A gondolatok és a mentális folyamatok, a lineáris gondolkodás valamint az ember egészségével kapcsolatos információkat tartalmazza. A réteg a fej és a váll körül sugárzó sárga fényként jelentkezik, mely végigmegy a test körül. Vastagsága 8 cm-20 cm-ig terjedhet. Ez a réteg a tiszta világos gondolatainktól sugárzó rétegként kell hogy megjelenjen.

NEGYEDIK AURARÉTEG-ben is érzelmeink nyilvánulnak meg, de egy sokkal magasabb szinten. Nem a gyorsan múló vágyak, hanem a tartós, mély érzések helye. Az egész emberiséget átfogó szeretetünk itt jelenik meg. A sixtusi réteg az összekötő réteg a fizikai és a szellemi síkok között.

AZ ÖTÖDIK AURA RÉTEG a magasabb rendű akarattal van összefüggésben, itt a cselekedeteinkért való felelősségvállalás szintje helyezkedik el.

HATODIK AURARÉTEG a felsőbbrendű természetes szeretettel van összefüggésben, a minden életet átölelő, minden élő védelmének és gondoskodásának szintje.

HETEDIK AURARÉTEG-ben az isteni tudat integrálódik a fizikai és a spirituális tudat között. A gyógyítók innen kérik és kapják a gyógyításhoz szükséges energiákat.

Auránk hét fő örvénylő körből álló energiarendszerrel - csakrával- van  összefüggésben, melyek biztosítják szervezetünk energiaáramlását. Az aura csakráinak fő feladata, hogy vitalizálja az egyes energiatesteket, így a fizikai testet is, valamint, hogy biztosítsa az aurarétegek közötti energiaátvitelt. Fejlődésünk során csakráink fokozatosan egyre fejlettebbé válnak, kb. 7 éves korban alakul ki egy védőernyő a csakranyílások fölé, ami sokat kiszűr az egyetemes energiamezőből érkező hatások közül.

A természettel való érintkezés tisztítja és kiegyensúlyozza az aurát, illetve a csakrákat, de energiát sugároznak a külön féle kristályok, féldrágakövek, drágakövek is, amely rezgéseket az emberi szervezet könnyedén átveheti, hasznosíthatja. Nemcsak a természet, a kövek, hanem az ember körül élő állatok, növények aurája is jó hatással van ránk.

Több ezer éve érzékelnek szellemi beavatottak fényt, szint, emberek körül. Különböző kultúrák másként nevezik ezt az energiamező jelenséget. Az indiai kultúrkör Prána-nak hívja, mint minden formán átáramló életenergiát. A kínaiak kétpólusú /yin-yang/ erőről a Chi-ről beszélnek. Keresztény hagyományban a szellemi lények körül fénymező, glória látható a különböző ábrázolásokban.

Már Kr.e. 5oo körül a pytagoreusok kezdték vizsgálni az embert körülvevő energiamezőt. Azóta is folynak laboratóriumi vizsgálatok az aura viselkedésével kapcsolatban.

Kellemes, és hasznos időtöltést kíván:

Szenyán Ildikó
szenyanildiko@neadjafel.hu
06-20-9-344-154

 

Webdesign - Szenyán Ildikó 2005-2024 © Minden jog fenntartva!