Könyvajánló

Minden, ami Nekem fontos…tán Önöknek is

Erre az oldalra olyan könyvek íróit, címeit (rövid leírásait) tettem, melyek sokat segítettek Nekem, amikor éppen szükségem volt rá. Lesznek benne "látszólag kakukktojások" is, amiket olvasva jöttem rá, hogy éppen olyan mondatokra volt szükségem, amik nem tetszettek bennük. Biztos, hogy a kakukktojás mindenkinél más, de pont ez a szép az egészben.

Szándékos a csoportosítás nélküli megjelenítés. A kortalan bölcsesség nem tűr meg semmiféle kategorizálást, maradt tehát az "ahogy eszembe jut" elrendezés. Tulajdonképpen egyetlen fő téma van. A téma végtelenül egyszerű. Az egész ennyi:

"Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat,
ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet,
ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat,
ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet, és
ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat."
Anonim

Íme a (teljesség igényének abszolút mellőzésével) lévő felsorolás:

Biblia
A zsidóság és a kereszténység szent könyve. A kettőnek a nagyobb része megegyezik, a keresztény Biblia azonban hosszabb, mivel azokat a Jézusról szóló, később keletkezett szent iratokat is tartalmazza, amelyek a keresztény hívők számára a legfontosabbak. A Bibliát a hívő zsidók és keresztények Isten szavának tekintik. A Biblia másik elterjedt elnevezése a Szentírás.

1 A Biblia elnevezései
2 A Biblia könyvei
3 Kanonizáció
4 A Biblia kéziratai
5 A Biblia fordításai
6 A Biblia értelmezése
7 Bibliamikrológok
8 Érdekes tények
    8.1 Fejezetek
    8.2 Versek
    8.3 Szavak
9 Lásd még
10 Források
11 Külső hivatkozások
12 Külső hivatkozások angolul
     12.1 Jegyzetek

Buddha
A történeti Buddha, családi nevén Sziddhártha Gautama (Lumbini, Kr.e. 544. - Kr.e. 464., Kúsingara) a buddhizmus vallásának alapítója
Beszédei

M. K. Gandhi
Mohandász Karamcsand Gandhi (Porbandar, India 1869. október 2. - Új-Delhi 1948. január 30.) indiai jogász, politikus. Nevét híveitől kapta; a Mahatma szanszkrit szó, jelentése: "nagy lélek". Ezen a néven ismeri meg őt az egész világ, s válik a békés ellenállás jelképévé. Nem áll vele rokonságban a későbbi indiai miniszterelnökök közül egyik Gandhi sem.
Önéletrajz

Anthony de Mello
Jezsuita szerzetes, és pszichoterapeuta a spiritualizmusról szóló könyveiről vált híressé. Itthon megjelent könyvei:
A csend szava - Egy perc bölcsesség
Abszurd egypercesek
Ébredj tudatára!
Forrás fakad
Kapcsolat. lelkigyakorlatos elképzelések
A madár dala
Szárnyalás
A szeretet útja
A szív ébredése
Test és lélek imája


Avilai Szent Teréz
A ,,misztika doktorának'' aszkétikáról szóló tanításait tartalmazza.
A tökéletesség útja
A hét lelki fokozat leírása

Osho
Indiában és az Egyesült Államokban élő vallási vezetõ, egy új, sokat vitatott vallási mozgalom megalapítója volt. Osho (Rajneesh) sokszor szembehelyezkedett a régi vallásokkal, mivel szerinte ezek már alkalmatlanok a felgyorsult, modern élet számára. Mindent megtett azért, hogy követői ne szervezzenek egy új vallást a tanításaiból a halála után. A legfontosabb értékek az életben szerinte a szeretet, a meditáció és a nevetés, és az emberi élet egyetlen valódi célja az, hogy elérje a szellemi megvilágosodást. A követői szerint egyedülálló volt abban, hogy több különböző, egymásnak ellentmondó filozófiát is képes volt egyesíteni. Több vallásos forrásból is átvett és magyarázott különböző technikákat. Beszédei során több mint 10 millió szót jegyeztek le, és legalább 600 könyv jelent meg a nevében hindu és angol nyelveken, melyek többek között Buddha, Krisna, Jézus, Szókratész, zen és más mesterek tanításairól, valamint a legkülönfélébb témákról szólnak.
A bölcsesség könyve
Osho- Magyarázat Atisha: "Az elme edzésének hét pontjá"-hoz
Osho-Tantra-A végső megértés-
Magyarázat a Tilopa Mahamudrájához

Hamvas Béla
Hamvas Béla életműve a magyar szellemi életben kiemelkedő jelentőséggel bír. Ő volt az egyike, aki Magyarországon utat nyitott az egyetemes emberi tradíció gondolatkörének megismeréséhez. Egyik legfontosabb tanítása számunkra az, hogy: "Nem rendszereket kell alkotni, hanem az ébresztő elemek folyamatos sorát biztosítani".  Számára bármilyen mű hitelességét csak a mögötte álló hiteles élet adhatja meg, amelynek alapja a gondolat-szó-tett azonossága. Ő a műveit élte, és életét művé tisztította, ennek értelmében, alkotásaiban szerves egységbe forrt a bölcselet, vallás, művészet és élet.
Eksztázis
Az Élet Mestere
Summa Philosophiae Normalis
Zen
Mágia szutra
A madarak éneke
Szufi
Kung mester beszélgetései
A Vízöntő
Héloise és Abélard
Tibeti misztériumok
A tükör
Karnevál
Püthagorasz
A bor filozófiája
Az indián mese
René Guénon és a társadalom metafizikája
A tamariszkusz alatt
Mirázs
A virágszedés lélektana
Korszenvedélyek utólagos igazolása
Egy csepp a kárhozatból
Az éberség
Fák
A három forrás
Az életmű
Kierkegaard Szicíliában
A senki
Arlequin
Karnevál 2.
 

José da Silva
Az agykontroll könyveiből bárki könnyen megtanulhatja a szerző világszerte elterjedt módszerét, ami többek között a következőket ígéri: önbizalma szárnyakat kap; memóriája hihetetlen mértékben javul; tanulásának gyorsasága és hatékonysága megsokszorozódik; kiegyensúlyozottabb, optimistább és energikusabb lesz; elsajátíthatja az öngyógyítást és a pszichikus gyógyítást; könnyen lefogyhat, leszokhat a dohányzásról; kreativitása fokozódik; jobbá teheti házasságát; kifejlesztheti hatodik érzékét. Fantasztikus könyvek.

Albert Einstein
Elméleti fizikus, sokak a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják. Ő fejlesztette ki a relativitáselméletet, és nagy mértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez.
Így látom a világot  (és milyen keveset változott azóta!)

Szepes Mária
Szinte negyedévenként bújtak elő rég megírt és jobb sorsra várakozó kéziratai: az úgynevezett ezoterikus könyvek. Az írónőt a média is felfedezte. TV-filmekben, video-kazettákon láthatjuk, hallhatjuk, ahogy nevezték: az ezoterika, az okkultizmus "nagyasszonyát", de ne feledjük: az ő tanításai Krisztusról is szólnak. Könyveit felsorolni is sok, így csak párat tetem ide:
A Vörös Oroszlán,
Varázstükör,
Katarzis,
A mindennapi élet mágiája,
Pöttyös Panni-sorozat,
A mindennapi élet mágiája

Choa Kok Sui
A prána gyógyítás (érintés nélküli energia gyógyítás) nemzetközi nagymestere. A Prána minden élőlényben jelen van és része a levegőnek, a napnak és a földnek. A prána egy mindent életben tartó kozmikus energia. Lényeges, hogy felismerjük, hogy a test egy önmagát regeneráló organizmus mely a halott anyaggal szemben képes önmagát meggyógyítani. A prána gyógyítás alapelve az életenergia átadása. Ezáltal lényegesen megnő az öngyógyulási erőnk, és a gyógyulási folyamatok annyira felgyorsulnak, hogy úgy tűnhet mintha "csoda" történt volna. A Prána gyógyítás a kínai orvoslás és más távolkeleti ezoterikus gyógyítási tradícióra és írásra épül. Ez egy világos és szisztematikus technika melyet könnyű elsajátítani és kimondottan hatékony. Mindenki, akiben jelen van a segítés akarata, türelemmel és rendszeres gyakorlással relatív rövid idő alatt elsajátíthatja ezt a módszert. Az alternatív gyógymódok ma már nem tabu témák, épp ellenkezőleg: nemrég bizonyosodott be az európai unió által végeztetett tanulmány révén, hogy a nem konvencionális gyógymódok igen keresettek és a jövőben is értelmesen kiegészítik a hagyományos orvoslást.
A csodálatos prána gyógyítás
Felsőfokú prána gyógyítás
Telepatikus önvédelem, otthon és a munkahelyen
Prána kristály gyógyítás
Prána Pszichoterápia
Meditációs gyakorlatok a lélek feltárására
Ikerszív meditáció a békéért és a megvilágosodásért

Depak Chopra
Eredetileg orvos, jelenleg guruként működő Chopra az egyik legismertebb spiritualista.
Negyven könyv szerzője, és a kaliforniai Chopra Center alapítója, mely a legközismertebb amerikai spirituális központ. Úgy döntött, fontos lenne, hogy a Káma Szútrát, ezt a testiségre épülő, több száz éves könyvet a lelki síkra emelje. "Úgy éreztem, a Káma Szútrának szüksége van némi kommentárra, hogy eltűnjenek belőle azok a félreértések, melyeket az emberek a szexről gondolnak."

Az élet hét törvénye

Joseph Murphy
A szerző vizsgálja a tudatalatti hatalmát és összegezi a mai és a régebbi szellemi gyógyítás ismertebb vonulatait, és ismerteti a"csodálatos" gyógyulásokat. Ő is - mint ahogy előtte is és utána is többen - megállapítja, hogy nem a technika, nem a tevékenység, nem az eszköz a fontos, hanem az, hogy a páciens higgyen benne. Nem csak úgy, hanem tiszta szívéből, teljes elmével úgy, hogy az már a tudatalattit is "megfertőzze".
Tudatalattid csodálatos hatalma
Tedd magad gazdaggá
Benned a kozmikus erő

László Ervin: Döntés előtt
Nagyon világosan és érthetően mutatja be Földünk és emberiségünk jelenlegi állapotát, amibe magunkat vittük vagy engedtük vinni. Arra is rámutat, hogy bolygónk sorsát meghatározó súlyos döntések előtt vagyunk. Őszintén szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy közvetlenül vagy közvetve, aktív hibás magatartásunkkal, cselekedeteinkkel, és mulasztásainkkal mindannyian felelősek vagyunk ezért a sokrétű és szinte minden irányból feltornyosuló vészhelyzetért, természetellenes állapotokért, szörnyűségekért, társadalmi, egyéni és csoportos problémákért, amelyek ebben az évszázadban és különösen az utóbbi évtizedekben létrejöttek, történtek. Már nincsenek is megfelelő kifejezések és jelzők arra a mérhetetlen szörnyű szenvedésre, kínra amit ember képes a másik embernek okozni, és még szörnyűbb, amit a természet többi védtelen és kiszolgáltatott élőlényével tesz. Ennek elkerülhetetlenül következményei kellenek, hogy legyenek, és akkor hiába sírják hangosan és állandóan tele a világot, hogy milyen nehéz és szörnyű az élet e Földön!

Mit tehetünk, mit lehet és kell tennünk vagy kellene tennünk? Legelőször is, ameddig a minden gátat átszakító katasztrófa be nem következik, még mindig sokat lehet tenni az elhárítása érdekében. De ha már bekövetkezett, akkor is sokat tehet aki tenni akár a katasztrófa és következményei enyhítéséért. Amit nem tehetünk és nincs jogunk tenni az az, hogy úgy élünk, úgy viselkedünk tovább mint eddig, vagy éppen gyáván és lapulva, csupán csak a saját "túlélésünkért", jólétünkért, kényelmünkért próbálunk valamit tenni. De még rosszabb, ha úgy teszünk, mintha nem is lennének olyan nagy bajok és problémák, vagy csak olyanok, amelyek személyesen érintenek minket.

Ezt a magatartást és beállítottságot mutatja be az a három közismert majomfigura is, amely befogja a szemét, fülét és a száját, és azt ábrázolja, hogy nem akarok látni, hallani, szólni. De az ilyen magatartással elmulasztjuk emberi elhivatottságunk, szanszkrit kifejezéssel "dharmánk" teljesítését, ahelyett, hogy kreatívan, gyakorlatilag járulnánk hozzá az élet és a szellemi tudat általános fejlődéséhez és a kibontakozáshoz, az események és a legnagyobbrészt magunk által létrehozott folyamatok (a sorsunk) előre viteléhez. Az alkalmak ilyen elmulasztása, életünk és fejlődésünk lelassulásához, helyben topogásához, sodródásához vezet. A folyamatok visznek bennünket és nem mi a folyamatokat. Ennek következtében kisodródhatunk az állóvizek pocsolyáiba, vagy a partra. A körülöttünk lévő világ pedig kénytelen lesz nélkülözni még azt a kevéske hozzájárulásunkat is a javuláshoz, az igazság és a valóság felderítéséhez, amit képesek lennénk nyújtani, ha egy kicsit jobban összeszednénk magunkat, és aktivizálnánk emberi lényünket, engednénk kibontakozni a bennünk lakozó isteni szikrát, aki valójában vagyunk.

Florence Littauer: Személyiségünk rejtett tartalékai
Ez a könyv az életemet változtatta meg. Jobban megismertem önmagamat és másokat. Tudom már, hogy nem azért viselkedem úgy ahogy, és mások is, mert hülyék, hanem a személyiségi jellemzők miatt. Most már jobban elfogadom magam és másokat. A könyvben van személyiség teszt. Leírja a személyiségtípusokra jellemzőket. A könyvből megtudhattam azt, hogy hogyan kell kommunikálni a különböző típusú emberekkel, nehogy megsértsem őket stb. Persze én sem bújhatok ki a bőrömből. Alapvetően négy(!) típus van. Ez oszlik meg százalékosan. Kettő, nagy százalékban, de az egyik a domináns. Már hallom is, 'nehogymá' egy könyv mondja meg', és 'engem nem lehet skatulyába sorolni'(ez is jellemzője az egyik személyiségtípusnak). A válaszom: De,igen!

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
A kis herceg elvitathatatlanul a világirodalom egyik legszebb meséje. Ráadásul nem csupán mese, könnyű köntösbe bújtatott filozofikus mű, amely a gyerekek mellett a felnőtteket is elbűvöli. Sőt, a szerzője szerint és szerintem is sokkalta nagyobb szüksége van rá egy felnőttnek, hogy elolvassa, főként, ha tökéletesen elfelejtett gyereknek lenni. Hogy a könyv nem csak a kicsiknek szól, tanúskodik erről az ajánlás is. Saint-Exupéry meséjét a barátjának, Leon Wertnek ajánlotta, aki "mindent meg tud érteni, még a gyerekeknek szóló könyveket is."

Alan Alexander Milne: Micimackó
Az író kisfiának szánta a Micimackó című, 1926-ban megjelent mesekönyvet, amelyről akkor maga sem gondolta, hogy egy napon - túlszárnyalva minden más irodalmi művét világszerte halhatatlanná teszi a nevét. A könyv lapjain a kisfiú, ismertebb nevén Róbert Gida gyermekvilágába kalauzol el bennünket a szerző. A gyermek szemével óriásinak tűnő, emeletes házban életre kelnek a gyermekszoba lakói: Micimackó, Malacka, Tigris, Kanga, Zsebibaba és a többiek, és különféle bonyodalmakba keverednek. A mese egyszerre eleveníti meg a felnőtt és a gyermekvilágot, utóbbi tisztaságával, önzetlenségével és humorával.

L. Ron Hubbard
Az L. Ron Hubbard módszereire (dianetika) épülő vallás (szcientológia) nem érdekel, ám az elme, a szellem és az emberi problémák tárgykörében írt könyvek elolvasását nem bántam meg.
Dianetika
Önelemzés
Hogyan tanuld meg
Az út a boldogsághoz
A túlélés tudománya

... és még sokan mások.

A "távmunka" könyvajánlóm, és egyéb bölcsességeket >>> ITT <<<olvashatja.

A könyvek semmit sem jelentenek, ha nem alkalmazza a belőlük tanultakat.
Minden könyv után érdemes 1-2 nap szünetet tartani, és megemészteni az olvasottakat.
És persze elnézést kérek minden írótól, aki ezen a listán nem szerepel,
vagy esetleg igen, de nem szeretne rajta lenni.

Intelem: bármit olvashat, bármit tanulmányozhat,
a legfontosabb dolog Önmaga megismerése.
Ez utóbbit egyetlen leírásban sem fogja megtalálni.

Kellemes, és hasznos időtöltést kíván:

Szenyán Ildikó
szenyanildiko@neadjafel.hu
06-20-9-344-154
Skype: Energildi
 

 

Webdesign - Szenyán Ildikó 2005-2013 © Minden jog fenntartva!