ÖNKÉPZÉS - ÖNFEJLESZTÉS
Minden, ami Nekem fontos…tán Önöknek is


"Olvass, de ne azért, hogy legyen mit cáfolnod és tagadnod;
sem azért, hogy legyen mit elhinned és magadénak vallanod;
sem pedig azért, hogy legyen miről beszélned és társalkodnod;
hanem hogy legyen mit fontolóra venned és elmédben forgatnod."

Az önképzés nem cél, csupán eszköz arra, hogy a megszerzett és a tapasztalataink által élővé tett tudással elérjünk valamilyen magunk elé tűzött, konkrétan megfogalmazott és elképzelt célt. Addig nem beszélhetünk az önképzésről, amíg nincs meghatározott, írásban rögzített, elérendő célunk. Cselekedeteinknek tudatosan szabunk irányt, ha azok egy kitűzött cél elérésére, megvalósítására irányulnak. A céltudatosság olyan képesség, ami mindannyiunkban ott van, és magas fokra fejleszthető gyakorlással.

A gyakorlásnak köszönhetően egy bizonyos idő után olyannyira megszokott tulajdonságunkká szelídül a mindez, hogy visszanézve majd csak nevetünk a régi "problémáinkon", és azt vesszük észre, hogy semmi olyat nem teszünk, aminek ne lenne valami értelmes, érzelmes célja - mert a világban semmilyen probléma nem létezik, csupán megoldandó feladat, amiből a gondolkodásunkkal csinálunk gondot. A céltudatos gondolkodás mindig megoldásorientált, és mindig az aktuális feladat megoldására összpontosítja az elme gondolatenergiáit.

"A bölcs és a bolond között az a különbség,
hogy a bölcs uralja a gondolatait, míg a bolondot a gondolatai uralják.
Azok a gondolatok, melyektől nem tudunk szabadulni, a végzetünkké válnak."

Fontos, hogy az életünk alakítására jelentős hatást gyakoroló külső tényezők, a minket körülvevő természet, a társadalmi és gazdasági környezet megkerülhetetlen törvényeit megtanuljuk és eszközeinek kezelésében jártasságot szerezzünk.

Az általános és középiskolai képzések nem terjednek ki mindezen ismeretek megismerésére, ráadásul legtöbbször elveszik a kedvünket a tanulástól, szinte soha nem tapasztaljuk meg a tanulás szórakoztató, élvezetes voltát. Amikor aztán kilépünk a közoktatás őrlő malmából, mintegy fellélegzünk, hogy "na most aztán vége a tanulásnak!".

Szerencsére nem így van. Amíg csak élünk, az életünk napról-napra feladatok megoldását várja tőlünk. Az, hogy feladatainkat milyen szinten vagyunk képesek megoldani, azon is múlik, hogy mennyire fejlesztjük magunkat és mennyi időt, energiát fordítunk önmagunk képzésére, személyiségünk és képességeink fejlesztésére. Ahogy halad az idő és egyre tapasztaltabbak leszünk, úgy kerülnek elénk az egyre magasabb szintű tudást igénylő feladatok. Boldogságunk múlik azon, hogy mennyire tudjuk megoldani ezeket a feladatokat, és mennyire tudunk megfelelni az életünk kihívásainak.

"Ha a vasat nem használják, megrozsdásodik;
a víz, ha áll, elveszti tisztaságát;
és ugyanígy az elmét is legyengíti a tétlenség."

Megfelelő hozzáállással a tanulásból is válhat újra az örömök és élmények tiszta forrása, mert képesek vagyunk újra megtalálni magunkban gyermekkori önmagunkat, azt a pozitív elvárásoktól fűtött, félelem nélküli kíváncsi felfedezőt, aki képes rácsodálkozni az élet nagyszerűségére és sokszínű, fantasztikus csodáira. Bizonyos, hogy képesek vagyunk életünk végéig megőrizni ezt a felemelően tiszta lelki beállítódást, ami véget nem érő örömök forrása lehet.

Életünk egyik legfontosabb tanítása az életünk értelméről éppen az, hogy addig, amíg nem fedezzük fel és nem tesszük tudatossá értelmünk működését, a boldogság és harmónia igencsak illékony, rövid ideig időző jelenség lesz életünkben.

Az információrobbanással, a médiák és az internet széleskörű, szinte minden társadalmi réteget elérő terjedésével, kitárult a tudás világának kapuja. A mai kor embere a szükséges tudást begyűjtheti könyvekből, újságokból, szaklapokból, előadásokból, képzések útján, speciális televízió-műsorokból, az internetről és még ki tudja, honnan. Részt vehetünk továbbképzéseken, a távoktatásban, de levelező tanfolyamot vagy esti iskolát is végezhetünk. Emellett lehetőségünk van hozzájutni hang- és videóanyagokhoz, oktatókazettákhoz, így az eddig "üresen" eltöltött időt (várakozás, utazás, ...) olyan emberek társaságában tölthetjük el, akik valamilyen területen rendkívül sikeresek és az oktatóanyagon keresztül megosztják velünk értékes tapasztalataikat.

Számos készségünk van, aminek fejlesztése magával hozza azt a tudást, amely ahhoz szükséges, hogy egészségesebbek legyünk, jól kijöjjünk önmagunkkal és embertársainkkal, és ezáltal bennünk és körülöttünk harmónia legyen. Ha életünk, munkánk során ki tudjuk bontakoztatni a képességeinket, az adottságainkat kamatoztatni tudjuk, és felszínre hozzuk a bennünk szunnyadó tehetséget, akkor elérjük a jól működő, kiegyensúlyozott, teljesebb életet.

"A szellemi gátakkal küszködő ember saját magának támaszt akadályokat az életben, amelyekben aztán rendben elbukik. A szomorú éppen az, hogy pont a saját béklyóik miatt sikertelen emberek vannak legkevésbé tudatában annak, hogy a személyiségfejlesztés a siker egyik kulcsa."

Ezen az oldalon olyan anyagokat gyűjtöttem össze, melyek segítettek önmagam és mások megismerésében és utat mutattak számomra. Szerintem Ön is gyarapodhat általuk. A gyűjtést folytatom és időnként Önökkel is megosztom, ezért érdemes visszatérni.

Spiritualitás - Ezotéria Környezetvédelem
   
Könyvajánló   Aforizmák- idézetek
Tanmesék 1. Tanmesék 2. Tanmesék 3.
Tanmesék 4. Tanmesék 5. Tanmesék 6.
Zenék A lélek erőlevesei Tesztek

Kellemes, és hasznos időtöltést kíván:

Szenyán Ildikó
szenyanildiko@neadjafel.hu
06-20-9-344-154
Skype: Energildi
 

 

Webdesign - Szenyán Ildikó 2005-2013 © Minden jog fenntartva!

Google PageRank