TANMESÉK - 6.

Szögek a kerítésben

Volt egyszer egy nagyon rossz természettel megáldott fiú. Az apja adott neki egy zsák szöget, és azt mondta neki, verjen be egyet a kert kerítésébe minden alkalommal, mikor elveszti a türelmét, és összeveszik valakivel. Az első nap 37 szöget vert be a kerítésbe.

A következő hetekben megtanult uralkodni az indulatain, és a bevert szögek száma napról napra csökkent. Rájött arra, hogy sokkal egyszerűbb volt uralkodni az indulatain, mint beverni a szögeket a kerítésbe.

Végre elérkezett az a nap is, mikor a fiúnak egy szöget sem kellett bevernie a kerítésbe. Ekkor odament az apjához, és elújságolta neki, hogy aznap egy árva szöget sem vert be a kerítésbe. Az apja azt mondta neki, húzzon ki egy szöget minden egyes nap, mikor nem vesztette el a türelmét, és nem veszekedett senkivel sem.

Teltek a napok, s a fiú végre azt mondthatta az apjának, hogy kihúzta az összes szöget a kerítésből. Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez, és ezt mondta neki:

"Fiam, szépen viselkedtél, de nézd csak, mennyi lyuk van a kerítésben; soha többet nem lesz már olyan, mint régen volt. Ha összeveszel valakivel, és valami csúnyát mondasz neki, megsebzed; egy ugyanolyan sebet hagysz benne, mint ezek a lyukak itt. Hátba szúrhatsz egy embert, majd kihúzhatod a kést a hátából, az örökre seb marad. Akárhány alkalommal is kérsz bocsánatot, a seb ott marad örökre. A szóbeli, verbális sértés ugyanakkora fájdalmat okozhat, mint a testi, fizikai. A barátok ritka ékszerek, akik megnevettetnek, bátorítanak. Készek meghallgatni, mikor szükséged van rá, támogatnak, és feltárják számodra a szívüket."

**********

A hat harang

Volt egyszer egy fogadó, melyet Ezüst Csillagnak hívtak. A tulajdonos minden tőle telhetőt elkövetett, hogy minél több vendéget csábítván nyereségessé tegye vállalkozását: a szállás kényelmes volt, a kiszolgálás szívélyes, és az árak elfogadhatók, de mindhiába.

Kétségbeesésében elhatározta, hogy kikéri egy bölcs tanácsát. Miután a bölcs végighallgatta bánatos történetét, azt javasolta, hogy változtassa meg a fogadó nevét.

- Az lehetetlen - mondta a fogadós. - Nemzedékek óta Ezüst Csillag a neve, mindig is így ismerték az egész vidéken.

- Nem - állította a bölcs határozottan -, mostantól fogva Öt Harangnak fogod hívni, a bejárat fölé pedig felakasztasz hat harangot.

- Hat harangot? Ez aztán az abszurdum. Ugyan már minek tenném?

- Csak próbáld ki, és meglátod - mosolygott a bölcs.

Nos, a fogadós megpróbálta. És a következőket tapasztalta. Aki csak elment a fogadója mellett, mind betért, hogy felhívja egy hibára a figyelmét, gondolván, hogy előtte még senki más sem vette észre. Bent azután kellemesen érintette őket a szívélyes kiszolgálás, és ottmaradtak egy kis felüdülésre, megadván ezzel a fogadósnak azt az anyagi sikert, amit korábban mindhiába keresett.

Kevés dolog van, amiben nagyobb örömünket leljük, mint a mások hibáinak kijavításában.

**********

Az összefogás ereje

Két koldus lakott az egyik falu mellett. Az egyikük vak volt, a másiknak nem volt lába. Egy napon kigyulladt a falu melletti erdő, amelyben éltek.

A koldusok vetélytársak voltak, szüntelen haragban álltak egymással. Ellenségek voltak, nem barátok.

Amikor az erdő kigyulladt, a két koldus elgondolkozott egy pillanatra. Ellenségek voltak, még csak nem is beszéltek egymással, de ez most vészhelyzet volt.

A vak ember azt mondta a másiknak, akinek nem volt lába:
- Egyetlen módon menekülhetünk meg, ha felülsz a vállamra, te használod az én lábamat, én pedig a te szemedet. Ez az egyetlen útja a menekülésnek.

MEGMENEKÜLTEK.

**********

A ceruza

A ceruzakészítő félrerakta a ceruzát. Éppen mielőtt behelyezte volna a dobozba, így szólt hozzá:
"Van öt dolog, amit ismerned kell, mielőtt elküldenélek a világba. Mindig emlékezz rájuk, és te leszel a világ legjobb ceruzája.

 - Az első: alkalmas leszel nagy dolgok véghezvitelére, de csak akkor, ha engeded, hogy valakinek a keze tartson és mozgasson.
- A második: időről időre fájdalmas hegyezést fogsz megtapasztalni, de neked szükséged van erre, hogy jobb ceruzává légy.
- A harmadik: képes leszel saját hibáidat kijavítani.
- A negyedik: legfontosabb részed az, ami belül van.
- És az ötödik: bármilyen felületen használnak, nyomot kell hagynod. A körülményektől függetlenül neked írnod kell."

A ceruza megértette a fentieket, megígérte, hogy emlékezetébe vési őket, és elfoglalta helyét a dobozban céltudatos szívvel.

Ha a ceruzát veled helyettesítjük, mindig emlékezz a következő öt tanácsra, és akkor a lehető legjobb személy leszel, akivé csak válhatsz.

- Az első: képes leszel sok nagy dolog kivitelezésére, de csak akkor, ha az égiek kezébe helyezed magad, ami lehetővé teszi más embereknek, hogy igénybe vegyék sok ajándékodat, mellyel rendelkezel.
- A második: időről időre fájdalmas "hegyezést" fogsz megtapasztalni próbáid között, de neked szükséged van azokra, hogy erősebb személlyé légy.
- A harmadik: alkalmas leszel változatos hibáid kijavítására, melyek megeshetnek veled, és ennek következtében növekedhetsz.
- A negyedik: a legfontosabb részed az lesz, ami belül van.
- És az ötödik: bármilyen felületen jársz, neked ott kell hagynod a te jeledet. A körülményektől függetlenül neked folyamatosan, hatékonyan és értelmesen kell szolgálnod.

**********

A tüskék

"Néhány sündisznó roppant fázik egy téli éjszakán. Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg ellen. De mennél jobban összebújnak, annál jobban érzik egymás tüskéit, annál jobban szúrnak.

Próbálnak hát távolodni. Csakhogy akkor ismét dideregnek.

Valahogy így van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely szúrást, esetleg akaratlan tüskét el kell viselnie.

De még mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az egyedüllétbe. Elvégre nekünk is vannak tüskéink, amelyeket a hozzánk ragaszkodók kénytelenek eltűrni.

S ha él bennünk megértés, szeretet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket."

Kun Erzsébet

Kellemes, és hasznos időtöltést kíván:

Szenyán Ildikó
szenyanildiko@neadjafel.hu
06-20-9-344-154
Skype: Energildi
 

 

Webdesign - Szenyán Ildikó 2005-2013 © Minden jog fenntartva!