PRÁNANADI

"A világ sokkal tágabb, mint az szemmel látszik."

Előszó: A magasrendű emberi kultúrák létezése óta tudjuk, hogy éltető energia hatja át fizikai világunkat, noha jelenléte túlmutat az emberi test határain. Ez pedig az életerő.

Az éltető erőt a kínaiak csi-nek, az indiaiak pránának, az egyiptomiak kának, a görögök pneumának, a szúfik barakkának nevezték. Hippokratész szerint ez "a természet gyógyító ereje", Paracelsus numiaként, Hermész Triszmegisztosz teleszmaként nevezte meg, de folytathatnánk még tovább a sort. Mindenki (fel)ismeri ennek az erőnek a jelenlétét, és bár a többség nem vesz tudomást a létezéséről, ettől függetlenül válogatás nélkül hat mindenre és mindenkire.

Mára sokezer tanulmány igazolta a különböző spirituális gyógyító technikák pozitív eredményeit. Ezek a tanulmányok a legmagasabb tudományos sztenderdek szerint kerültek végrehajtásra, és az eredményeik nem hagynak kétséget a működőképességük felől. A "hagyományos" orvostudomány mégis folyamatosan kétségbe vonja a szellemi energia gyógyító erejét. Rosszindulatú feltételezések szerint azért, mert akkor senkinek nem kellene a gyógyszerekért és a műtétekért fizetni.

******

Internetes barangolásaim során felfedeztem ezt a szót: Pránanadi, majd kaptam hozzá egy MESTER párt, Földi Gyurit és Erzsit. Első Pránapadlásbeli találkozásunk emléke is örökké bennem fog élni: HAZATALÁLTAM. Még sok tanulni valóm van, de már látom a saját utam, amelyen mennem kell.

"A Pránanadi jelentése: a pránanadi szanszkrit eredetű szó, a prána jelentése abszolút energia, univerzális életerő, míg a nadi jelentése csatorna, folyam, ér, cső. Így a pránanadi jelentése abszolút energia csatorna, univerzális életerő csatorna.

A módszer eredete  időszámításunk előtt 6700 évre tehető, ekkor jelent meg a természetes gyógyítás az emberek között, ekkor tanították meg az emberiséget a növények, kőzetek, vizek gyógyító hatásaira. Ekkor tanulta meg az emberiség az energiák használatát, a szimbólumokkal való gyógyítást is.

Magyarországon 1993 február óta létezik a Pránanadi, mely eredetileg Tibeti Reiki-ként indult, de szükség volt a névváltoztatásra, hogy ne ütközzön más ágazat nevével. 2004-ben a Pránanadi nevet és technikát levédette Petrezselyem József Pránanadi Láma a Szabadalmi hivatalnál, hogy az európai törvények között is tisztán meg tudjuk tartani az ősi tradíciót, abba ne keveredjen bele más, ami nem a technika része. A Pránanadi nem tartozik egyetlen valláshoz sem, ezért mindenki elsajátíthatja, vagy kérheti alkalmazását.

A prána minden energia ősforrása. Az élet megnyilvánulásainak minden síkja a felvett és az el nem használt prána (abszolút energia) rezgésétől, minőségétől függ. A prána egy összetett energiarendszer, ami nélkül a fizikai test nem létezhet. A mindent átható prána (életenergia) folytonos, állandó, meg nem szűnő mozgásban, rezgésben, áramlásban van. Örvénylő mozgásuk következtében kapcsolódnak egymáshoz és energiaközpontokat hoznak létre az egész Univerzumban, naprendszerekben és mindenhol megtalálhatók. A nadik, a csakrák és a szervezet számára életenergiát vesznek fel az ember környezetéből, a kozmoszból, azután rezgésekké alakítják át, ami a fizikai és az energiatestek működéséhez, fenntartásához elengedhetetlenül szükséges.

Fennmaradt tibeti szövegekben 350000 nadiról tesznek említést. A hangolási (avatási) szertartások után már egy finomabb energiarendszeren keresztül képes az ember kapcsolatba lépni azokkal az erőkkel, amelyek a környezetében, a világegyetemben, mindenféle életsíkon hatnak. A testbe bevitt prána (kozmikus energia, életerő) a nadikon (vezetékeken) halad keresztül, vagy pedig azokban kering (bennük folyik). Ezek a vezetékek olyan finomak, hogy szabad szemmel nem is láthatók. Nem párosíthatók, pl. idegekhez, erekhez, annál finomabban hálózzák be a test minden pontját.

Három fő nadi van, amiből oldalágak válnak ki. Ezek az oldalágak újabb oldalágakra oszlanak és behálózzák a fizikai testet mindenhol. Az első főnadi a gerincoszlop mentén helyezkedik el. Kiindulási pontja a gát tájéka. A gyökér-csakrából indul és felfelé halad, a torok-csakránál kettéválik elülső és hátulsó ágra, de a főág továbbhalad, és a korona-csakrában végződik. A második és harmadik főnadi a gerinc két oldalán, öt helyen fonja át a gerincen futó egyenes főnadit. Ezek a találkozási pontok alkotják a második-ötödik csakrákat. Ezekből a csakrákból ágaznak ki a pránanadik, illetve áramlik ki a prána a test minden részébe.

Ha a nadikon keresztülhaladunk, akkor megtisztítjuk az egész embert a szennytől, a méreg- és salakanyagoktól, a negatív tudattartalmaktól és a kellemetlen pszichikai állapotoktól testi, lelki és szellemi síkon egyaránt. Ameddig a nadik nem tiszták, addig szellemi felszabadultságot, tisztulást nem lehet elérni. Célunk a nadik megtisztítása, az ember testi, lelki, szellemi struktúrájának energiával való telítése. Ez a belső énhez vezeti el a harmóniából kibillent embert. Amikor megtalálja önmagát és visszaáll a harmónia, vagyis eljut a belső énhez, az a kozmikus teljességhez való eljutást is jelenti.

Ha helyes életmóddal, helyes tudással haladunk az úton, és nem bontjuk meg a teljességet, pl. helytelen szokásokkal, helytelen tudattartalmakkal, akkor megtalálhatjuk a kozmikus egységet. A nadik tisztítása és életenergiával való feltöltése egy magasabb tudatfolyamat, egy magasabb szellemi szint eléréséért történik."

Kinek ajánjuk?

Kivétel nélkül (nemre, származásra, iskolai végzettségre, vallási hovatartozásra, egészségi állapotra, stb.) tekintet nélkül, mindenki alkalmas ennek az egyszerű és szeretetteljes rendszernek az elsajátítására.

A Pránanadi hatása

Életfolyamatokat támogat, valamennyi síkon hat. Igazodik minden élő és élettelen egyéni igényeihez. Támogatja a személyiség fejlődésének folyamatát. Pozitívan befolyásolja a gyógyulási folyamatokat, enyhíti a fájdalmat, segít félelem, harag, méreg, depresszió, aggodalom, kétségek közt lévő levertség legyőzésében. Megkönnyíti a nehéz fizikai és pszichikai megterhelés leküzdését. Előnyösen befolyásolja az emberekhez való viszonyulásunkat. Serkenti a kreativitást, a teljesítőképességet. Elősegíti az önmegismerést, a könnyebb beilleszkedést.

A hatások nem azonnal jelentkeznek, ki kell őket várni türelemmel. A kavargó, csapongó gondolatok megakadályozzák a kauzális fejlődést. Ameddig örvénylik, kavarog bennünk a tudati anarchia, addig nem tudunk fizikai és szellemi síkon tovább lépni. Ha a szellemi síkunkat rendezni tudjuk, létrejön bennünk a harmónia, a nyugalom. Csak ekkor vagyunk képesek felismerni és megismerni, megfelelő válaszokat adni, és célszerűen élni, eljutni oda, hogy az anyagi és a szellemi világ között is különbséget tegyünk, és kitudjuk választani, mi a lényeges és mi a lényegtelen.

Tanácsok a mindennapi élethez és a Pránanadi kezelésekhez

Az embereknek meg kell vizsgálniuk az érzéseiket, át kell érezniük azokat. Ezekből az érzésekből kell szelektálni, melyek azok, amelyekre szükségük van, és mi az, ami előreviszi és mi az, ami visszahúzza őket. Az életben nagyon sok próbát kell kiállnunk. Ezeknek a próbáknak a hetven százalékát mi magunk építjük fel önmagunkban, a fennmaradó harmincat pedig a körülöttünk lévő emberek. Soha nem szabad ezek elől a próbák elöl elbújni, mert akkor kísérni fognak, amíg csak szembe nem nézünk velük, és nem oldottuk őket meg vagy fel, mert csak ekkor tudunk megszabadulni tőlük. Nagyon fontos, hogy ne hirtelen döntsünk egy próbánál, hanem fontoljuk meg döntésünket, mert több megoldás is lehetséges. Figyelembe kell venni azt is, hogy ez a megoldás olyan legyen, hogy közben ne kerüljön hátrányba senki, mindenkinek megfeleljen, és mindenki tanuljon belőle.

Több energetikai módszer is van, amelyek nagyon hasonlítanak egymásra, de mégsem lehet összeépíteni, mert ellentétes hatást válthat ki és ellentétes a hatékonysága. Minden módszer jó, ami betartja az élet, a természet törvényeit és szolgálja az egyetemes evolúciót.

Az ember a körülötte lévő térből gyűjti az energiát ahhoz, hogy fenntartsa a harmonikus működést, ami egyben az egészsége is. Amikor a harmónia megbomlik, akkor jön a betegség. A betegség fontos, mert figyelmeztet arra, hogy valami nincs rendben a rendszerünkben vagy az érzelmünkben, vagy nem a testnek megfelelő életmódot folytatunk.

A harmónia visszaállítása megtörténhet úgy is, ha megtaláljuk azt a problémát, ami a gondot okozza, és meg tudjuk szüntetni, vagy segítünk megtalálni a kiváltó okot, pl. beszélgetéssel. Ha nem tudjuk megoldani, és nem találjuk meg az okot, akkor energiát adunk, ami segít a harmónia visszaállításában és a problémát is felhozhatja, ezáltal elősegíti a problémával való könnyebb szembenézést. Viszont nagyon fontos, hogy az akaratunkat ne vigyük át a kezelések alatt. Ne akarjunk valakit nagyon meggyógyítani, csak hagyjuk az energiát áramolni rajtunk keresztül, mert ekkor a neki megfelelő energiát hívja le rajtunk keresztül, és nem az általunk meghatározott energia megy. Az önismeret nagyon fontos, mert meghatározza az utat és megakadályoz az útról való letérésben.

Segíteni csak akkor kell és szabad, ha a rászoruló kéri, vagy ez nyilvánvalóan szükségszerű (pl. balesetnél, ájulás esetén, stb.) Sokan segítés gyanánt beleavatkoznak mások életébe. Nem kell beleszólni mások dolgába. Még akkor sem, ha tudod, hogy rossz úton jár. Add meg neki a jogot arra, hogy önmaga találja meg a saját útját, ami az ő fejlettségi szintjének megfelelő. Lehet, hogy többször megbotlik az úton, mire rájön, melyik az igazi, melyik az ő útja. Ha kérés nélkül segítesz valakinek, akár gyógyítod, akár tanácsokat adsz, akkor önkényesen ítélkezel a sorsa felett. Ehhez nincs jogod, és csak ártasz, mert csökkented az önbizalmát és az önértékelését. A segítségnek a segített és a segítő számára egyaránt fejlődést biztosítónak kell lennie, mindkettőnek tanulnia kell belőle. Ha a rászoruló megkér, akkor teljes tudással, felelősséggel, őszinte szeretettel, önzetlenül segítsd őt.

Petrezselyem József Pránanadi mester oldala:
https://prananadi.hu/

A Pránanadiról egy fórum, ahol én annak idején felfedeztem a Pránanadit,
illetve Földi György és Földi Erzsébet Pránanadi mestereimet:
http://www.nlcafe.hu/forum/?fid=441&topicid=32957

Sebestyén Balázs így beszél a meditációról, a Pránanadiról, a spiritualitásról, reinkarnációról:
https://www.youtube.com/watch?v=anFqUsH7MGg és
https://www.youtube.com/watch?v=Vqayp95Zy-I

Kellemes, és hasznos időtöltést kíván:

Szenyán Ildikó
szenyanildiko@neadjafel.hu
06-20-9-344-154


Webdesign - Szenyán Ildikó 2005-2024 © Minden jog fenntartva!