TESZTEK

Elgondolkodott már azon, hogy milyen érdekes: ha valamilyen használati tárgyat, gépet vásárolunk, lelkesen tanulmányozzuk a működési szabályait, megtanuljuk, hogyan óvjuk, védjük, hogy tartós legyen. Ápoljuk, mert értéket jelent a számunkra. Tárgyakról van szó, amelyek pótolhatók, ha tönkre mennek, újra termelhetők, megvásárolhatók.

De mi a helyzet velünk, emberekkel?
Mi a helyzet Önnel, aki a sors ajándéka, egyszeri, megismételhetetlen, pótolhatatlan. Szóba sem jöhet a csere, a fejlődés lehetséges útja a személyiségfejlesztés, amely kellő önismeret alapján elvezet a megújuláshoz.

Önmaga reális megismerésével pontosabb képet kap személyisége rejtett tartalékairól.
Kérem, nézzen magába, és válaszoljon őszintén a kérdésekre:
Kellőképpen megbecsüli Önmagát?
Ismeri értékeit?
Tudja már, hogy adott helyzetben miért reagál így - a másik helyzetben meg úgy?
Ismeri ömaga működési módját?
Tudja kezelni az erősségeit és a gyengeségeit?
Tudja-e hogyan hasznosítsa a jó tulajdonságait, és hogyan csökkentse az előnytelenek hatását?
Megkérdezte már magától, hogy mit keres olyan munkahelyen, ahol nem bánnak jól Önnel, ahol kihasználják, megfélemlítik?
Elég nyitott-e ahhoz, hogy merjen önállóan gondolkodni, véleményt alkotni, és azt kifejezni, és új helyzetekben helytállni?
Hányszor érezte kiszolgáltatottnak, a körülmények áldozatának magát?


A gyorsan változó helyzeteknek, a nagy kihívásoknak nehéz megfelelni. Új lehetőségeket, és új típusú feladatokat kapunk. Jó szándékú igyekezetünket nem mindig értékelik megfelelően. Néha idegesek, feszültek vagyunk, időnként szorongunk. Ha igazán baj van, elhalkulnak, elfogynak a szavaink, nem tudjuk, mit tegyünk.

Önismeret és személyiségfejlesztés a két kulcsszó, amely segít a megújulásban. Lehet, hogy ez a megfelelő alkalom, hogy elinduljon az önismeret, a tudatos személyiségfejlesztés felé.

Az alábbi tesztek ebben segíthetnek:

IQ - avagy értelmünk fénye

Az intelligencia egyértelmű meghatározását a szakemberek képtelenek voltak megalkotni, ennek ellenére divatos fogalommá vált. Eredendően a pszichológia sajátja, ám mára a köznyelvben nagyon sok mindent határozunk meg vele. Az ész, értelem mellett a műveltség, az előadókészség, az ügyesség, de még az udvariasság szinonímájaként is előfordul.

Az IQ (angol, intelligence quotient, intelligenciahányados) az intelligenciát kifejező mérőszám, amit tesztekkel lehet mérni. Az emberiség 68 százaléka a 85 és 115 IQ közötti intervallumba esik. 85 IQ alatt gyenge értelmi képességűekről beszélünk. 50-70 IQ debilis, 25-50 IQ imbecillis, 25 IQ alatti érték idióta minősítést jelent. 115 IQ felett hasonló differenciákkal, a tehetséges szó fokozásával határozhatjuk meg az intelligencianívót, bár ennek kórtani értelme - ellentétben a 85 IQ alattiakkal - nincs. 140 IQ felett nagyon kivételes tehetség, 175 IQ-n túl zseni a titulus.

A magas intelligencia döntő részben kromoszómák szerencsés kombinációja, vagyis adottság, ami jelez valamit. Ez a valami talán leginkább problémamegoldó képességet, információk alkotó alkalmazásának tehetségét jelenti. Azonban kozmikus névértékű IQ nélkül is lehet kozmikusan nagy jelentőségű dolgokat alkotni. Az intelligencia mit sem ér, ha nem társul hozzá tudás, műveltség, szorgalom. Világos, hogy az IQ-érték alapján nem lehet egy embert megítélni, de ha más dolgokkal együtt vesszük figyelembe, hasznos információként szolgálhat. Bárki megállapíthatja született intelligencia-hányadosát, olvassa el figyelmesen a szabályokat! >>> Született intelligencia teszt <<<

IQ - Numerikus intelligencia

A numerikus intelligencia tesztelése elsősorban a számokkal végzett műveletekre és a matematikai gondolkodásmódra összpontosít. Az IQ-tesztekben a numerikus intelligenciát számsorok, jelek stb. kiegészítésével tesztelik. A szociális környezet és az életkor hatással van a numerikus intelligenciára, amelyet rendszeres gyakorlással és továbbképzéssel tovább lehet fejleszteni. Bárki megállapíthatja numerikus intelligencia-hányadosát, olvassa el figyelmesen a szabályokat!
>>> Numerikus intelligencia teszt <<<

EQ - Érzelmi intelligencia teszt

Lehet, hogy egy atomkutató tudja, hogyan zajlanak a nukleáris folyamatok, de vajon képes arra is, hogy a környezetében lévő emberekkel jól kijöjjön? Vagy egy agysebész: lehet, hogy kitüntetéssel végez az egyetemen, de bírja majd azt az iszonyatos nyomást, amely munkája során ránehezedik majd?

Ezek azok a kérdések, amelyekre az Érzelmi Intelligencia Hányados, azaz EQ választ próbál adni. Ezek azok a problémák, amelyeket az IQ, azaz az Intelligencia Hányados felmérésére készült tesztek nem érintenek. Az ilyen kérdések kívül állnak a verbális, matematikai és nonverbális gondolkodás témakörén, mégis nagyon fontos szerepük van életünkben: az érzelmi reakciókról van szó. Cselekedeteinknek fontos része ugyanis érzelmi eredetű. Érzéseink előbb jelentkeznek, mint gondolataink. Az EQ méri, hogy mennyire vagyunk képesek felmérni és kezelni a különböző emberi érzelmeket.

A magas EQ
Az, aki magas EQ-val rendelkezik, pozitívan bánik a stresszhelyzetekkel, ahelyett, hogy feladná, szembeszegül a kihívásokkal és automatikusan rendszerbe szedi gondolatait akkor is, ha nyomás alatt van. Az "érzelmileg intelligens" emberek alapvető szempontjai a motiváció, a szimpátia, az önkontroll és a mértékletesség. Belőlük lesznek a jó vezetők, tanárok, szülők és gyógyítók.


Az alacsony EQ
Az alacsony EQ-jú ember nehezen ismeri fel érzelmeit. Általában félénk, makacs, féltékeny, beteges és könnyen összeomlik stresszhelyzetben. Ez könnyen összekapcsolódik agresszivitással és az önkontroll hiányával.


Egy érdekes megfigyelés: A magas IQ-jú emberek nagyon gyakran alacsony EQ-val bírnak. Egyes pszichológusok szerint ez azért van, mert a jó tanuló gyerekeket nem tanítják meg arra, hogyan kezeljék azt a helyzetet, amikor nem ők győznek, amikor megelőzik őket, holott egyszer mindenki megtapasztalja, hogy igenis van nála jobb. Akkor viszont nem tudnak helyesen és hatásosan reagálni.

Az érzelmi reakciókat is lehet tanulni. Ezt a tudást az agy elraktározza későbbi használatra. Egy magasabb érzelmi intelligenciával rendelkező embernek talán meglepő, de egy kisebb EQ-jú embernek még az olyan kisebb stresszhelyzetek, mint a sorban állás, a vacsorafőzés vagy a szemét kivitele is komoly stresszhelyzetnek tűnik. Az ilyen helyzetek kezelését pedig kisgyermekkorban, a szülők viselkedésének ellesésével tanulja a gyerek.

Jó hír, hogy az EQ nem csak gyermekkorban, hanem felnőttként is növelhető. (Ebben különbözik az IQ-tól.) Pozitív gondolkodással, újfajta viselkedésmódokkal bárki megtanulhatja, hogyan kezelje érzéseit ésszerűen. Bárki, aki akar változtatni! >>> EQ teszt <<<

SQ - Spirituális intelligencia - Avagy képesség a boldogságra

Az SQ segítségével tudjuk eldönteni, mi a jó és a rossz, a helyes és helytelen cselekvés. Ennek a képességünknek köszönhetjük, hogy képesek vagyunk önmagunkat gyógyítani, vágyainkat, késztetéseinket egy fontosabb, magasabb rendű cél érdekében elhalasztani. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az SQ a bölcsességünk és a lelkiismeretünk. De nem csak az.

A neuropszichológusok találtak egy olyan területet a halántéklebenyben, amely a működő agyról készített felvételeken akkor mutat aktivitást, amikor a vizsgált személyek spirituális vagy vallásos témákat hallanak. Ennek az istenközpontnak, angol szóval god spotnak a létezését a modern agykutatás minden vizsgálata alátámasztotta. A halántéklebenynek ezt az aktivitását sokáig az epilepsziások és az LSD-fogyasztók látomásaival hozták kapcsolatba. Mára kiderült, hogy az egészséges embereknél is megtalálható. A god spot nem bizonyíték Isten létezésére, de megmutatja, hogy agyunk olyan irányba fejlődött, hogy végső létkérdéseket tudjon feltenni.

Ki ne ismerné a helyzetet? Autóban ülve araszolgatunk a reggeli csúcsforgalomban, szabályosan haladva a számunkra kijelölt sávban. Tudjuk, hogy egy fontos értekezletre kell a munkahelyünkre érni. Főnökünk a pontatlanságot szigorúan bünteti. Érezzük, hogy késésben vagyunk, amikor a buszsávból valaki szabálytalanul elénk vág. Ő még átcsúszik a zöldön, mi már nem.

Milyen folyamatok játszódnak le az agyunkban ilyenkor? Hormonok sokasága áramlik ki agyunknak legősibb, legprimitívebb régiójából, a gerincoszlop tetejét körülvevő agytörzsből. Arról a területről, amely a törzsfejlődés során legkorábban alakult ki, s a túlélésért felelős. Alapvetően kétféle utasítást képes adni, támadj vagy menekülj. Agyunknak ez az érzelmi központja azt sugallja nekünk, hajtsunk át a piroson, érjük utol a szemtelen autóst, és tapossuk el. Legalábbis ordibáljunk vele egy jót, levezetvén a bennünk felgyülemlett feszültséget.

A körülbelül százmillió éve megjelent vékony, kétrétegű agykéreg, a gondolkodás területe azonban ellentétes értelmű parancsokat ad. Azt mondja, a pirosba hajtani veszélyes, az egész cirkusz csak további feszültségeket fog okozni, hagyd a fenébe a szabálytalankodó autóst. Vagyis agyunk két jól elkülöníthető területe, az érzelmeket hordozó limbikus rendszer és a gondolkodás területe, az agykéreg, kapcsolatba lépnek egymással. A helyes döntést azonban egy belső központ, a világot egységesíteni képes, a spirituális intelligenciáért felelős centrum hozza meg.

Fejleszd SQ-dat!

1. Lefekvés előtt gondold végig napodat, mit tettél jól, és hol hibáztál.
2. Fogadd el a csodákat.
3. Tudatosítsd önmagadban, hogy meg akarsz változni.
4. Keresd meg magadban azt, amiért élsz, ami alapvetően meghatározza érzéseid, cselekedeteid.
5. Ne félj a fájdalomtól.
6. Ne állíts magad elé leküzdhetetlen akadályokat. Haladj kicsi, de biztos lépésekkel!
7. Céljaidat követve ne térj le a jó útról, csak akkor, ha egy jobbat találsz.
8. Meditálj, alkalmazz spirituális technikákat.
9. Légy képes céljaidat alárendelni másokéinak.

Ha jól akar szórakozni, akkor a maga érdekében ne nyomja meg az Eredmény gombot, csak ha már elvégezte a Teszt-et!  Ha a tesztet megcsinálja, a stressz-helyzet értékeléséből kiderül, mi a legfontosabb dolog Önnek az életben!

Érdemes kipróbálni! :-)))

A teszt nem hosszú, pár perc latt elvégezhető. Kell egy papírlap, egy toll és indulhat a próba! Az alábbiakban egy stressz-helyzetet vázolunk. A kérdés az: hogyan dönt? Állítson fel egy fontossági sorrendet!

A következő 5 dolog egyszerre történik:

Csörög a telefon.
Sír a gyerek.
Valaki csönget vagy kopog az ajtón.
Kiteregette a ruhákat és elkezd esni az eső.
Nyitva maradt a vízcsap és ömlik a mosogatóból a víz.

Milyen sorrendben oldja meg a helyzetet? Írja le 1 papírra a sorrendet. Ha kész van a teszttel, a sorrendet leírta egy papírlapra, akkor nyomja meg az Eredmény gombot, ahol kiderül, hogy mi a legfontosabb dolog az életében! No nézze meg gyorsan!

EREDMÉNY

Kellemes, és hasznos időtöltést kíván:

Szenyán Ildikó
szenyanildiko@neadjafel.hu
06-20-9-344-154
Skype: Energildi
 

 

Webdesign - Szenyán Ildikó 2005-2013 © Minden jog fenntartva!